2011 година


   

28.06.2011г., София, Национална конференция "Правосъдие близо до хората"
2010 година


   

2009 година


       

28.09.2009г., Ден на правото да знам, Презклуб БТА
09.10.2009г., Брифинг в Районен съд Разград за представяне на Доклада по ЗЗДН
2008 година


   

21.05.2008г., Разград, Представяне на Проект “Консултативен център за домашно насилие”
2007 година


               

28.09.2007г., София, Центъра на НПО спечели Златен ключ.
20.06.2007г., София, Г. Милков разговаря с Майкъл Фриц, директор на USAID в България.
20.06.2007г., София, Участие в националното изложение "Съдът и гражданите заедно".
29-30.03.2007г., Велинград, Семинар за антикорупционни инициативи, Прозрачност без граници.
19.01.2007г., София, Церемония за обявяване на финансирани проекти от ИУСС/ААМР.