Проекти на Центърра на НПО в Разград


www.court.ngo-rz.org – в подкрепа на съда
www.watch.ngo-rz.org – за наблюдение на съдебната власт
www.police.ngo-rz.org – Полицията в лизост до обществото


НПО


www.yf2001.org – „Младижки форум 2001“ Разград

www.woman-rz.org – Сдружение “Център за подкрепа на жени в село Стражец”


Министерства и съдилища


www.mvr.bg – Министерство на вътрешните работи

www.razgrad.court-bg.org – Окръжен и Районен съд – Радград

www.srs-bg.com – Районен съд – Силистра

www.court-kubrat.org – Районен съд – Кубрат

www.sac.government.bg – Върховния административен съд на Република България

www.vks.bg – Върховния касационен съд на Република България


Други


www.bulgaria.domino.bg/razgrad – Информация за общината, града и региона, бизнес, икономика, фирми, карта на град, карти на региона, туризъм, история, население, структура, екология, здравеопазване, култура, образование, спорт.

www.razgradonline.com – Новини и информация от град Разград и региона

www.ngorc.net – Ресурсен център на нестопанските организации в България. Предоставя всички видове услуги за НПО. Програма за микрокредитиране и развитие на дребен и среден бизнес

www.ceetrust.org – Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа

www.usaid.gov – Американската агенция за международно развитие

www.osi.bg – Фондация „Институт отворено общество“.

www.righttoknowday.net – Фондация Програма Достъп до информация