Сдружение "ЦЕНТЪР НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗГРАД" е регистрирано в Разградски окръжен съд с решение №37/9 април 1997 г., фирмено дело 37/1997 г., БУЛСТАТ: 116019267


     Нашата мисия е да се застъпваме за гражданско участие в демократичните процеси на местно ниво.


     Центърът на НПО в Разград в създаден да подпомага развитието на гражданското общество в област Разград. В момента осъществява проект за превенция на домашното насилие в област Разград, подкрепя развитието на Дневен център за жени в село Стражец; участва в проект за проекта на затвора в град Плевен.


     Членове: “Младежки Форум 2001 - Разград”, БСЧИГП – Клуб Разград, Спортен клуб “Гладиатор”, Тенис клуб – Разград, Сдружение “Майчина грижа”, “Център за подкрепа на жени – с. Стражец”, Дружество на дейците на културата, ИМКА Разград, Есперантски дом за култура.


     ЧЛЕНСТВО:

     Създадохме Национална мрежа за гражданско наблюдение на съда през месец юни 2007г., като уникално гражданско обединение за подкрепа на съдебната реформа в България. В мрежата участват над 65 местни граждански организации с опит в демократичните реформи. Активен член сме на Асоциацията на социалните предприятия в България (2005г.). Центърът на НПО е член на Мрежата за социални услуги (2005г.) и на Регионалната мрежа “Полицията в близост до малцинствата”, създадена в Букурещ, Румъния (май 2004г.). Организацията е член на националната мрежа “Полицията в близост до обществото” (март 2004г.). През лятото на 2006г. се присъединихме към Гражданската коалиция за устойчиво използване на фондовете на ЕС в България (www. bluelink.info/eu-funds).