Георги Милков е професионалист с повече от 25 години опит в социалното развитие, образованието и обществената сфера. Той е обществен лидер, консултант, педагог, медиатор и ръководител на проекти. Активно комуникира с представители на изпълнителната власт, законодателното тяло, съдебната власт, медиите, образователните институции и с международни организации, като разрешава значими социални проблеми. Ръководител на Консултативен център по проблемите на домашното насилие (от 2008г.), иновативна социална услуга в общността, част от структурата на Сдружение „Център на НПО в Разград”. Завършва магистърска програма по български език и литература, ШУ „Епископ Константин Преславски“ (1993г.), гр.Шумен. Има магистърска степен по социална педагогика от РУ „Ангел Кънчев“, гр.Русе (2011г.).

Димо Борисов е юрист, член на Адвокатската колегия в Разград. Магистър по право от РУ„Ангел Кънчев” (2001 година) и магистър по история в СУ „Климент Охридски” (1996г.). От 2005г. адвокат Борисов е правен консултант на Центъра на НПО в Разград. Димо Борисов има богат професионален опит в консултиране по Закона за зашита срещу домашното насилие. В момента е юрист към Консултативния център по проблемите на домашното насилие. Адвокат Борисов успешно сътрудничи и с „Център за подкрепа на жени – с. Стражец”, където консултира жени-жертви на домашно насилие от етническите малцинства. Димо Борисов е член на Комисията по обществен ред и сигурност в Община Разград.